Podziel się wpisem

Dane ESG w procesach decyzyjnych uwzględnia 84% ankietowanych, wynika z badania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nt. wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne uczestników rynku kapitałowego. Kolejne 3% ankietowanych zamierza tak robić w ciągu najbliższych 2 lat – to najwyższy wynik wskazań w tym zakresie w okresie ostatnich 10 lat.

8 na 10 ankietowanych uważa, że spółki posiadające wdrożone praktyk z obszaru ESG charakteryzują się niższym poziomem ryzyka niż podmioty, które takich strategii nie posiadają, podano.

„Coraz więcej pytanych inwestorów przywiązuje wagę do analizy danej spółki pod kątem jej oddziaływania na klimat, środowisko społeczne oraz interesariuszy. W tegorocznym badaniu rekordowa liczba uczestników wskazała, że uwzględnia dane niefinansowe w swoich decyzjach inwestycyjnych. W tym procesie bazują oni na raportach publicznych spółek, ale preferują również bezpośrednie kontakty z przedstawicielami tych podmiotów w celu uzyskania dodatkowej wiedzy na istotne z ich punktu widzenia kwestie, które nie znalazły się w raporcie zrównoważonym” – czytamy w komunikacie.

Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, uczestnicy wskazywali również uwarunkowania, które mogłyby skłonić ich do uwzględniania w większym stopniu kwestii ESG w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wykonywania praw akcjonariuszy. Ankietowani eksperci z rynku kapitałowego za najważniejsze w obydwu obszarach uznali wprowadzanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych oraz zwiększenie informacji upublicznianych przez spółki, takich jak raporty społeczne czy dane niefinansowe, podkreślono.

„Ankietowani jednoznacznie wskazali także, że fundusze ESG mogą stanowić atrakcyjną formę lokowania kapitału w celu zabezpieczenia emerytalnego. Zdecydowany głos w tym zakresie potwierdza globalnym trend, zgodnie z którym pojawia się coraz więcej funduszy emerytalnych uwzględniających kwestie ESG w swoich modelach inwestycyjnych. W tym kontekście należy oczekiwać rozwoju oferty w zakresie tzw. indeksów zielonych i tematycznych (np. ESG, PAB czy CTB) oraz funduszy naśladujących te indeksy” – czytamy dalej.

Istotny wydaje się również sukces oferty GPW w zakresie indeksów pozwalających na śledzenie kursów spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie. 90% ankietowanych zna uruchomiony w 2019 roku indeks WIG-ESG, a blisko połowa z nich śledzi wartości tego indeksu. Oznacza to, że wskaźnik ten w ciągu niespełna 3 lat istnienia ugruntował swoją pozycję jako miara informacji na tematu koniunktury wśród spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na GPW.

Upowszechnianie wiedzy z obszaru tzw. biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz skuteczne wdrażanie dobrych praktyk z obszaru ESG od lat przyświeca wielu podejmowanych przez GPW działaniom. Wśród najważniejszych inicjatyw z tego obszaru znalazły się wprowadzone w 2002 roku pierwsze regulacje w zakresie ładu korporacyjnego, które od 2007 roku są kontynuowane w formie Kodeksu Dobrych Praktyk spółek giełdowych. Ponadto w 2009 roku został uruchomiony indeks RESPECT, pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie, który w 2019 roku został zastąpiony przez WIG-ESG. Giełda we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała także „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. Celem tego dokumentu jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych zgodnych z oczekiwaniami inwestorów. Z kolei pod koniec 2021 r. GPW ogłosiła strategię ESG grupy kapitałowej GPW, a w połowie 2022 r. opublikowała pierwszy raport zgodnie ze standardami GRI, przypomniano także.

Ankieta została skierowana do szerokiego grona profesjonalnych uczestników rynku kapitałowego – maklerów, analityków giełdowych, osób zarządzających funduszami inwestycyjnymi, a także reprezentantów wybranych firm konsultingowych.

Źródło: https://inwestycje.pl/


Podziel się wpisem