399 zł

Jak ograniczać roszczenia wobec szkód zwierząt łownych?

R&D Hub Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na szkolenie, którego celem jest zapoznanie się z przepisami prawa dot. szkód łowieckich.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym są szkody łowieckie w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie?
 • Kto jest odpowiedzialny za wyrządzone szkody łowieckie?
 • Jak wygląda procedura szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowania?
 • Czy i jak można się odwołać od zasądzonego odszkodowania?

Nasz cel jest prosty:

Przedstawić kołom łowieckim w jaki sposób postępować z roszczeniami odszkodowawczymi, aby myśliwi nie musieli przejmować się prawem, tylko zająć się polowaniem.

Dlaczego teraz:

Zauważyliśmy, że koła łowieckie mają coraz większe problemy z radzeniem sobie ze zwiększającą się nadmierną liczbą przepisów i sytuacja będzie się tylko pogarszać.

Każde koło łowieckie ma 3 rozwiązania:

 1.  Nie robić nic i narażać się na potencjalnie wysokie odszkodowania.
 2.  Pozyskać wiedzę z niepewnych źródeł.
 3.  Zainwestować w szkolenie i wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Plan szkolenia:

 1.  Wprowadzenie – czym są szkody łowieckie?
 2.  Podmioty odpowiedzialne za szkody łowieckie.
 3.  Zgłaszanie szkód łowieckich.
 4.  Zasady przeprowadzania oględzin i szacowania szkód:
  • Oględziny,
  • Sporządzanie protokołu,
  • Zasady szacowania szkód.
 5.  Odszkodowania:
  • Jak ustalana jest wysokość odszkodowania?
  • Kto jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania?
 6.  Procedura odwoławcza.
 7.  Zadania praktyczne.
 8.  Dyskusja.

Jeśli koła się nie przeszkolą jak bronić się przed roszczeniami za szkody, to koszty mogą być nawet dziesięciokrotnie większe niż tego szkolenia.

Ważne informacje:

Informujemy, że każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zapłaty do uzupełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który wysyłamy automatycznie w postaci aktywnego linku do strony z formularzem. W przypadku braku uzupełnienia formularza zgłoszeniowego w tym terminie, następuję zwrot pieniędzy na konto uczestnika szkolenia.

W przypadku braku możliwości kontaktu e-mailowego z uczestnikiem szkolenia, następuje zwrot pieniędzy na konto uczestnika szkolenia.

Szkolenie prowadzi:

Gabriela Gąsior – prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych na Polskiej Akademii Nauk. Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego i szeroko pojętego prawa cywilnego – w tym prawa żywnościowego, rybołówstwa i prawa łowieckiego.

Opłata za szkolenie

Cena za szkolenie wynosi jedyne 399 zł brutto od osoby.

Niniejsza reklama nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Mamy nadzieję, iż spotka się ona z Państwa zainteresowaniem i będziemy mogli przedstawić Państwu dodatkowe szczegóły.

Przygotowaliśmy 4 zadania praktyczne. Dodatkowo w cenie 1 konsultacja – ANALIZA PRZYPADKU.

Pytania dotyczące oferty prosimy kierować poprzez e-mail: szkolenia@rdhub.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033, z 2019 r. poz. 125, 730, 897).
 2. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614,2244,2340, z 2019 r. poz. 1696, 1815.).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz.U. z 2018 r. poz. 645).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 776).