200 zł

Szkolenie weterynaryjne dla myśliwych (29-30 lipca 2024)

R&D Hub Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na szkolenia weterynaryjne ONLINE dla Myśliwych oraz wszystkich sympatyków łowiectwa w zakresie zdrowia i higieny – o tematyce określonej w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale I w ust. 4. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. 2012 poz. 1092).

R&D Hub Sp. z o.o. posiada wymagane upoważnienie do przeprowadzania szkoleń dla myśliwych, wydane przez organ nadzorujący.

Tematyka

Szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od myśliwych, którzy polują na zwierzynę łowną.

Korzyści z uczestnictwa

  1. Szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym, NA ŻYWO. Zawartość merytoryczna szkolenia online jest taka sama jak przy szkoleniach stacjonarnych.
  2. Uczestnik otrzymuje dane do logowania (link do platformy webinarowej ClickMeeting + hasło)­.
  3. Szkolenie poprowadzi lekarz weterynarii Roman Bugaj, który jest również myśliwym.
  4. Uczestnik uzyskuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia z nadanym numerem identyfikacyjnym, które jest obowiązkowe dla wszystkich członków PZŁ zwłaszcza w sytuacji ciągłego zagrożenia ASF.
  5. Zaświadczenie ważne jest przez okres 10 lat i daje podstawę dla myśliwego do składania oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia i tylko na tej podstawie tusza może być przekazana do dalszego obrotu.
  6. Nie wystawiamy pieczątek, tylko imienne zaświadczenia.
  7. W trakcie trwania szkolenia będzie możliwość zadawania pytań do prowadzącego w formie komunikatora chat uruchomionego na platformie ClickMeeting.
  8. Do udziału w szkoleniu wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką. Nie nagrywamy uczestników szkolenia a jedynie prowadzącego w celach promocyjnych.
  9. Po szkoleniu udostępniamy materiały dydaktyczne w formie plików pdf.

Ważne informacje

Informujemy, że każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zapłaty do uzupełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który wysyłamy automatycznie w postaci aktywnego linku do strony z formularzem. W przypadku braku uzupełnienia formularza zgłoszeniowego w tym terminie, następuję zwrot pieniędzy na konto uczestnika szkolenia.

W przypadku braku możliwości kontaktu e-mailowego z uczestnikiem szkolenia, następuje zwrot pieniędzy na konto uczestnika szkolenia.

Opłata za szkolenie

Cena za szkolenie wynosi jedyne 200 zł brutto od osoby. W przypadku zgłoszeń grupowych możliwość uzyskania rabatu.

Niniejsza oferta stanowi informację wstępną dotyczącą oferowanych przez nas szkoleń. Mamy nadzieję, iż spotka się ona z Państwa zainteresowaniem i będziemy mogli przedstawić Państwu dodatkowe szczegóły.

Niniejsza reklama nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Mamy nadzieję, iż spotka się ona z Państwa zainteresowaniem i będziemy mogli przedstawić Państwu dodatkowe szczegóły.

Pytania dotyczące oferty prosimy kierować poprzez e-mail: szkolenia@rdhub.pl