Gabriela Gąsior

Prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych na Polskiej Akademii Nauk. Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego i szeroko pojętego prawa cywilnego – w tym prawa żywnościowego, rybołówstwa i prawa łowieckiego.