Jakub Michalski

Ukończył studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Jest również absolwentem studiów licencjackich I stopnia na kierunku administracja, specjalność finanse i rachunkowość. W codziennej pracy zajmuje się prowadzeniem spraw cywilnych w tym przede wszystkim wspomaga Klientów w zakresie windykacji i egzekucji należnych im świadczeń. Zdał specjalistyczny anglojęzyczny egzamin TOLES. W 2023 ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Współautor książki Zabezpieczenie umów i biznesu. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów.