Jakub Pannek

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku chemia o specjalności chemia ogólna. W 2018 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na podstawie obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej pt. „Mikrobiologiczna synteza chiralnych ftalidów o aktywności fungistatycznej” uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia. Jest autorem wielu prac naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz uzyskanych zgłoszeń patentowych.
Posiada doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych w różnych gałęziach przemysłu w tym działalności innowacyjnej związanej z przemysłem spożywczym.