Kim jesteśmy?

R&D Hub realizuje doradztwo i pośrednictwo w zakresie naukowych usług doradczych B+R oraz kompleksowego prowadzenia projektów innowacyjnych/rozwojowych dla MŚP i dużych firm. Zapewniamy również pomoc w zakresie prawa żywnościowego, prawa nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej. Jednocześnie prowadzimy szkolenia dla myśliwych dot. zdrowia i higieny oraz szkolimy przedsiębiorców rozpoczynających lub prowadzących działalność w sektorze rolno-spożywczym zakresie prawa żywnościowego.
Skutecznie jako jedni z pierwszych w Polsce łączymy wiedzę z praktyką na linii nauka-biznes!

Oferujemy usługi

– Obejmujące działania B+R oraz innowacyjne/rozwojowe w postaci szybkich konsultacji, analizy projektu, wsparcia naukowego, pozyskiwania źródeł finansowania, finalnej realizacji projektu.
– Rozwiązywania naukowych problemów technologicznych w różnych sektorach branż.
– Dotyczące prawna żywnościowego i rolnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.
– Szkoleniowe dla myśliwych oraz związane z szeroko pojętą kwestią prawa żywnościowego.

Pełne wsparcie

Zapewniamy najlepszych ekspertów i naukowców w swojej dziedzinie, którzy mają wieloletnie doświadczenie w swojej pracy zawodowej.

Wspólny rozwój

Zdobycie przewagi konkurencyjnej w trudnych czasach po COVID-19 poprzez innowacje i umiejętne działania rozwojowe daje realne szanse na utrzymanie się na rynku.