Kim jesteśmy?

Fundacja na rzecz Wspierania Innowacji „R&D HUB” powstała, aby dostarczać polskiemu społeczeństwu m.in. wiedzy na temat: polskiej żywności, modelu zachowania jej bezpieczeństwa, społecznych i gospodarczych konsekwencji wprowadzenia modelu nie marnotrawienia żywności, gospodarki obiegu zamkniętego czy zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Staraniem Fundacji będzie, aby w perspektywie 4-5 lat obszary zainteresowań były rozbudowane w ramach współpracy z polskimi instytucjami badawczymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz rządowymi.

Kim jesteśmy?

Fundacja na rzecz Wspierania Innowacji „R&D HUB” powstała, aby dostarczać polskiemu społeczeństwu m.in. wiedzy na temat: polskiej żywności, modelu zachowania jej bezpieczeństwa, społecznych i gospodarczych konsekwencji wprowadzenia modelu nie marnotrawienia żywności, gospodarki obiegu zamkniętego czy zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Staraniem Fundacji będzie, aby w perspektywie 4-5 lat obszary zainteresowań były rozbudowane w ramach współpracy z polskimi instytucjami badawczymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz rządowymi.

Kim jesteśmy?

Fundacja na rzecz Wspierania Innowacji „R&D HUB” powstała, aby dostarczać polskiemu społeczeństwu m.in. wiedzy na temat: polskiej żywności, modelu zachowania jej bezpieczeństwa, społecznych i gospodarczych konsekwencji wprowadzenia modelu nie marnotrawienia żywności, gospodarki obiegu zamkniętego czy zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Staraniem Fundacji będzie, aby w perspektywie 4-5 lat obszary zainteresowań były rozbudowane w ramach współpracy z polskimi instytucjami badawczymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz rządowymi.

Kim jesteśmy?

Fundacja na rzecz Wspierania Innowacji „R&D HUB” powstała, aby dostarczać polskiemu społeczeństwu m.in. wiedzy na temat: polskiej żywności, modelu zachowania jej bezpieczeństwa, społecznych i gospodarczych konsekwencji wprowadzenia modelu nie marnotrawienia żywności, gospodarki obiegu zamkniętego czy zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa.

Staraniem Fundacji będzie, aby w perspektywie 4-5 lat obszary zainteresowań były rozbudowane w ramach współpracy z polskimi instytucjami badawczymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi oraz rządowymi.